30 Aralık 2013 Pazartesi

Evrenin Oluşumu, Big-Bang Ne Kadar Doğru ?, Kur'an da Evrenin Oluşumu

Namı Diğer Big-Bang (Büyük patlama) bana göre koca bir yalandan ibaret, 13 tane farklı bilim adamının yorumlarını dinledim,
Bütün bilim adamlarının hem fikir oldukları konular vardı, Örneğin Evrenimiz sürekli genişlemekteydi, Tıpkı bir balonu şişirince, üzerindeki çizili cisimlerin birbirinden uzaklaşması ve büyümesi gibi genişliyordu. Bu demektiki evrenimiz ilk oluştuğunda küçücük bir noktaydı.. içerinde en inandırıcı olanını George Gamow tarafından ortaya atılan teori idi,,


Büyük patlama bir başlangıç değildir, 2 saniye arasında nasıl bir sonsuzluk varsa, zamanın oluşumuda sonsuzluk döngüsündedir, yani bir maddeyi ne kadar parçacıklara bölerseniz bölün asla onu yok edemezsiniz..

Evren genişlemektedir, Yani ilk başladığı nokta ufacık bir noktaydı.. Peki öncesi ?

Bir maddeyi yok edemediğin gibi evrenin başlangıcınıda Big-Bang denilen saçma fikirle başlatamazsınız..  Bu teoriye Göre evren, sonsuzluktan gelip sonsuzluğa gitmektedir,

Bu kısımdan itibareni ise kendi şahsi araştırmalarımdır.

Peki islam dini Evrenin oluşumuna nasıl bakıyordu..

Hadid Suresi 3. Ayeti aslında birçok şeyi açıklıyordu..

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.

Bu ayeti okudğumda belki sizinde mutlaka duyduğunuz
Bakara Suresi 156. Ayeti

Onlar; başlarına bir musibet gelince, “Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah’a aidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz” derler.
(Ondan Geldik, Ona döneceğiz) şeklinde halk arasında kullanılmaktadır.

Evrenimizin Genişlediğini söylemiştik.

Biz göğü 'büyük bir kudretle' bina ettik ve şüphesiz Biz, (onu) genişleticiyiz. (Zariyat Suresi, 47)

Her ne kadar Big-bang teorisi en kabul edilebilir olanı olsada, Tekillik denilen olay akla pek inandırıcı gelmemektedir. Tekillik zaman kavramını ortaya çıkaran şey teoriye göre, Peki Bu tekilliği harekete geçiren güdü neydi, yada bu tekillik denilen cisim yada ne isim verdikleri şey oraya nerden geldi ?


Salınımlı Evren Teorisi
Evrenin oluşumuna dair George Gamow tarafından ortaya atılan başka bir fikirdir. Bu hipotez, evrenin sonunda çökeceğini ve çöktüğü zaman başka bir Big Bang olayının bunu takip edeceğini veya tekrar başlayacağını söyler. Temel fark, ilk Bing Bang meydana gelirken madde bu birinci patlamada oluşmamış veya patlama sonucu hiçbir şey evrendeki maddelere dönüşmezken, daha sonra gelecekte olan patlamadaysa evrendeki tüm madde küçücük bir noktada yoğunlaşacak ve bu durum da yeniden bir patlama ile sonlanacaktır.


Kendi fikirlerime daha yakın gördüğüm bu teori bir tahminden öte değil, Bilim adamlarının ellerinde olan verilerden yola çıkarak bizde bir teori ortaya atabiliriz aslında.. Teorilerin ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz ama şu bir gerçekki big-bang Teorisi bence evrenin oluşumunun küçücük bir parçası gibi duruyor..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder